Главная Відкритий доступ звіт директора 2015-2016
З В І Т
директора
Дніпропетровського регіонального центру професійно–технічної освіти
Кривозуба Віктора Марковича

за 2015-2016 навчальний рік

 У 2015 – 2016 н. р. педагогічний колектив ДРЦПТО працював з методичної проблеми «Стимулювання ініціативи і творчості педагогів з метою досягнення учнями Європейського рівня освіти».

 У 2015 – 2016 н.р педагогічний колектив центру працював з проблем виконання державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2015-2016н.р. Продовжувалась робота із сприяння розвитку творчих здібностей викладачів, майстрів в/н, зміцнення в них навичок дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні педагогічними інноваційними технологіями.

Підвищився рівень науково-педагогічної, методичної компетентності, інноваційної грамотності педагога.

У 2015-2016 н.р. підготовлено 361 робітник, працевлаштовані 280 робітників, 39 продовжують навчання.

Протягом навчального року до ДРЦПТО прийнято на навчання:

- за державним замовленням осіб – 402 учня

- курсова підготовка за рахунок фізичних осіб – 2 учня

- за направленнями обласного центру зайнятості – 16 учнів.

Станом на 1 вересня 2014 року контингент Центру –  832 учня: у тому числі

- 1 корпус  - 262 учн

- 2 корпус – 288 учнів

- 3 корпус -  282 учня.

 Станом на 1 січня 2015 року контингент Центру за державним замовленням становив – 811 учнів, у т.ч. сиріт 54 чол.(без опіки – 35 чол., з опікою – 19 чол.)

Постійно підвищувався імідж та рейтинг центру за рахунок участі у виставках, конкурсах, міжнародних семінарах та зустрічах, у телевізійних програмах, майстрах-класах.

             Учні центру під керівництвом викладачів є активними учасниками обласних конкурсів з різних предметів.

Педагогічний колектив взяв участь у 18 Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні 2016» та у номінації «Майбутнє і сьогодення закладів професійно-технічної освіти в напрямку співпраці фірмами- роботодавцями» отримали 1 золоті медалі та звання «Лідер освіти». Взяли участь у обласні виставці-презентації «Інноваційні підходи навчальних закладів ПТО з формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у сучасному освітньому середовищі».

Центр забезпечений локальною мережею з WI-FI зонами у трьох корпусах.

Працює сайт ДРЦПТО (http//dnvc2.org.ua).

За 2015-2016 н.р. проведено ремонтні роботи у вестибюлі 1 корпусу, спортивних залах, роздягальнях, кабінетах спецтехнологій,  майстернях. Встановлені пластикові вікна: у спортивні залі, у роздягальні спортивного залу, у актових залах, у гуртожитках (частково), у зварювальній майстерні, у майстерні автослюсарів, у лабораторії кулінарів.

Станом на 01.05.2016р. забезпеченість центру підручниками складає  77%, з них:

загальноосвітні    –    86%;

загально-технічні  –   75%;

спеціальні         –    70 %.

 В.М.Кривозуб надав звіт про господарську роботу, використання коштів бюджетного та позабюджетного фондів.

 Відсутні заборгованості по енергоносіям, стипендії, заробітної платні.

 Позабюджетні надходження – 103747,92 грн. у тому числі:

Центр зайнятості – 22949,63 грн.

 виробнича діяльність – 11424,30 грн.

 виробнича практика  – 53884,03 грн.

оренда – 15489,96 грн.

Позабюджетні кошти використані  на:

 1. 1.виплату заробітної плати, харчування учнів;
 2. 2.придбання матеріалів та інструментів для навчання;
 3. 3.оплату послуг сторонніх організацій;
 4. 4.оплату податків;
 5. 5.оплату телефонних послуг;
 6. 6.утримування транспортних засобів;
 7. 7.оплату енергоносіїв;
 8. 8.придбання оргтехніки і комп’ютерної техніки;
 9. 9.організацію позанавчальної діяльності. 

 Виступили:

Заступник директора О.В. Біла.

Педагогічний колектив знаходиться у постійному пошуку інноваційних технологій з підготовки сучасного робітника. Досвід колективу Центру дозволяє навіть займатися науковою діяльністю з проблем підготовки фахівців для будівельної галузі, зварювального виробництва, харчових технологій. 

Колективом Центру плідно ведеться науково-дослідницька робота спільно з Інститутом профтехосвіти НАН України, створюються центри інноваційних технологій з професії харчових технологій, електрогазозварників, ремонту автомобілів. 

Роботу директора за звітний період 2014-2015 н.р. вважаю задовільною.

Заступник директора з НВЧ Н.С.Іволжатова

Аналіз організації навчання 

Протягом навчального року прийнято на навчання: 

-        за державним замовленням осіб – 402 

-        курсова підготовка за рахунок фізичних осіб – 2 

-        за направленнями обласного центру зайнятості – 16 

Станом на 1 січня 2016 року контингент Центру за державним замовленням – 811 осіб, у т.ч. сиріт 54 (без опіки – 35: з опікою – 19).                           

       Станом на 01.05.2016 рік: 

І     250 чол.                     

ІІ    281 чол.                     

ІІІ   280 чол.                      

Випуск 2016 року  343 кваліфікованих робітника, із них сиріт 26 (21- без опіки, 5 з опікою) 

Січень – 25 

Лютий – 73 

Червень – 245 

Всього – 343 осіб, із них за результатами поетапної атестації  - 14 осіб (4,1%) 

Відраховано – 4 ( гр.18 – 1, гр.4 - 3)  (1,2%) 

Підготовлено та випущено слухачів курсової підготовки – 13 осіб 

Результати навчальної діяльності - ДКА  

Допущено до ДКА – 319 випускників, дипломи отримали – 319 випускників, із них 38 з відзнакою (11,9%), атестати  - 161, свідоцтва кваліфікованого працівника - 16

Рівень підготовки – 91,5 % 

Високий –     115 (36%) 

Достатній –   177 (55,5%) 

Середній -       27 (8,5%) 

Збереження контингенту  

 

За 2015-2016 навчальний рік всього  втрати контингенту  133 осіб із них: 

-        випуск по досягнутому рівню - 40 

-        переведено в інші навчальні заклади – 27 

-        за сімейними обставинами та власним бажанням – 17 

-        не приступили до занять – 9 

-        вже здобували профтехосвіту – 2 

-        переміна місця проживання - 9 

-        самовільно залишили навчання – 9 

-        за пропуски занять без поважних причин – 1 

-        не атестація з усіх предметів - 10 

-        у зв’язку з працевлаштуванням – 2 

-        невиконання навчальних планів та програм – 1 

-        за неявку на ДПА – 2 

-        помер - 1 

Зараховано на вивільнені місця -  20 чол. 

    Результати виробничої діяльності 

Надходження від виробничої діяльності складають: 

За 2016 рік  -   127705,40 грн 

Продовжували удосконалення матеріальної бази Центру, а саме:

в корпусі 1: капітально відремонтована майстерня декоративно-малярних опоряджень;  облицьовано підлогу в коридорі  навчально-виробничих майстерень та сходи до навчального корпусу; поновлено хол І поверху та коридори навчально-виробничих майстерень; замінено  вікно на металопластикове в лабораторії кулінарії; реставрували меблі; 

в корпусі 2: придбано 2 набори інструментів для автослюсаря; електродриль; 

2 напівавтомати в середовищі вуглекислого газу; засоби захисту; сировина для виконання газозварник робіт; тренажер зварника мало амперний дуговий; 

придбаний комп’ютер; виконаний дрібний ремонт комп’ютерної техніки; 

установлені металопластикові вікна в автослюсарній та електрогазозварній майстернях; за допомогою творчих робіт учнів організовані робочі місця з ремонту автомобілів КЗП КрАЗ, ПНВТ двигуна ЯМЗ-238, двигуна ВАЗ-2105 (2 шт). 

За кошти спеціального фонду придбано: 10 фліпчартів, 5 проекторів.  

Роботу директора за звітний період 2015-2016 н.р. вважаю задовільною. 

Заступник директор з НМР Н.В.Шевченко 

Робота методичної служби центру була направлена на стимулювання самоосвіти, плекання педагогічної творчості викладачів та майстрів в/н, спонукання до створення авторських програм, електронних засобів навчання, посібників, проектів, участі педагогів у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках педагогічної творчості та майстерності, розповсюдженні передового педагогічного досвіду, організації атестації педагогічних працівників центру. На обласному рівні вивчався передовий педагогічний досвід викладача – методиста Семенової Н.І. На засіданнях методичних комісій, педагогічних радах, методичних оперативках постійно проводився  огляд ключових тенденцій в освітніх технологіях. Викладачі центру у 2015 -2016н. р. використовували  освітні Інтернет–ресурси: відеолекції, Інтерактивні заняття з загальноосвітніх предметів, з професійно –теоретичної підготовки на таких Інтернет – платформах, як Udacity, Coursera, EdX. На уроках теоретичного навчання викладачі сприяли патріотичному вихованню учнів в умовах загрози національній безпеці України. 

Проводився: 

1.Системний моніторинг навчальної діяльності учнів з загальноосвітньої та професійно – теоретичної підготовки. 

2.Розгляд, затвердження тематично – календарних планів з предметів, планів роботи кабінетів, гуртків, затвердження директорських контрольних робіт. 

3. Планування роботи з участі у міжнародних педагогічних виставках, фестивалях, семінарах, конференціях, участі учнів в конкурсах , олімпіадах. 

4. Робота над методичними розробками, проектами. 

5. Святкування ювілейних дат. 

6. Участь у  Міжнародній виставці « Сучасна освіта України – 2016 р» у м. Києві. 

Підвищення творчого потенціалу учнів (результативність участі в олімпіадах із загальноосвітньої підготовки. В ДРЦ ПТО  проведено олімпіади із загальноосвітніх предметів, за результатами яких подано заявки на участь у обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів з історії України – у учасника (Гулій Ольга – гр.№ 20 – викладач О.М.Швидка) посіла ІІІ місце у обласній олімпіада з історії) з математики подано заявку на 2 учня (викладачі Семенова Н.І., Троцко Н.Я. На захист екологічних проектів подано заявку на 3 учня – викладач Г.М.Шищканова, С,,А Герасимова – посіла ІІІ місце у захисті  екологічних проектів Кульбашник М. – група №2 викладач – Г.М.Шишканова 

Переможці обласних олімпіад; 

 1. 1.Екологія – Кульбашник Маргарита – група №2 – викладач Г.М.Шишканова
 2. 2.Історія України – Гудій Ольга – група №20 – викладач О.М.Швидка
 3. 3.Інформаційні технології – Шаповалова  Альона – група №12 викладач Т.С.Лепетуха
 4. 4.Українська мова Мадік Надія – група №20 – викладач Н.Я.Троцко. 

У І семестрі 2015-2016н.р. проводилася діагностика діяльності викладачів з метою перевірки ефективності навчальної діяльності викладачів. Голова методичних комісій та методисти відвідали уроки на яких було перевірено наступні показники: 

-  Вільне орієнтування в навчальному матеріалі 

-  Вміння аналізувати реальні явища за допомогою провідних ідей науки, основної інформації отриманої в процесі навчання 

-  Врахування можливостей, реальних сил і здібностей під час планування практичних дій 

-  Точність і дієвість використання знань у розв’язанні практичного завдання оцінювання якості виконаної роботи 

Проведено відкриті уроки: 

 1. 1.16.12.2015р. викладачі О.М.Швидка, Н.Я.Троцко «Чорнобиль не має минулого. Історія Чорнобильської трагедії крізь призму українських письменників».
 2. 2.17.10.2015р. викладач Н.В.Несправа «Ступеневі функції. Графіки та властивості».
 3. 3.26.02.2016р. викладач Дрімко Т.І. Технологія опоряджувальних робіт на тему: «Вибір керамічної плитки»
 4. 4.12.02.2015р. викладач Агєєва Т.В. «Ліна Костенко. Життя і творчість письменниці. Особливості індивідуального стилю».
 5. 5.15.03.2016р. викладач Герасимова С.А. «Важливі хімічні виробництва в Україні. Хімія та здоров’я людини. Вплив використання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на здоров’я людини». 
 6. 6.09.02.2016р. викладач Н.І.Семенова «Тема імміграції українців за новелою В.Стефаника «Камінний хрест». 

Проведено предметні тижні: 

-  З 09.11.2015р. по 15.11.2015р. тиждень української мови та літератури – викладач Н.І.Семенова 

-  З 09.12.2015р. по 19.12.2015н.р. тиждень правознавства – викладач О.М.Швидка, Ю.В.Ситченко, Н.Д. Зайкевич 

У листопаді 2015 року проводився І етап 15 Міжнародного конкурсу української мови імені П.Яцика та міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка. В конкурсах брали участь всі групи навчального закладу. Найкращі роботи були подані до обласного журі. Під час тижнів проводилися конкурси газет, рефератів, доповідей учнів, творчі роздуми, предметні вікторини. Проводилися святкування ювілеїв М.Коцюбинського 150 – річчя) та Павла Загребельного (90 річчя з дня  народження), тематичні вечори та уроки з відзначення Дня пам’яті жерт голодомору в Україні, з 21.10.2015р. по 25.10.2015р. викладачі історії Ю.В.Ситченко, О.М.Швидка Н.Д.Зайкевич, провели тематичні вечори до 70-річниці звільнення України від фашистських загарбників. У жовтні – листопаді 2015р. учнівський Євроклуб ДРЦ ПТО щотижня брав участь у роботі міського Центру Європейської Інформації, де проводилися форуми учнівських євроклубів та де учнівський клуб центру презентував 18.11.2015 року свою роботу за темою: «Залучення молоді ДРЦ ПТО до діалогу про права людини та толерантності». 

Згідно плану НМЦ ПТО викладачі брали участь у обласних предметних секціях. 

В травні 2016 року  був  проведений тиждень до Дня Європи. Учні підготовили стінні газети та малюнки, відвідали обласну бібліотеку ім. Кирила та Мефодія, прийняли участь у відео поздоровленні до Дня Європи. 

Викладачами та майстрами в/н були підготовлені методичні розробки: 

Швидка О.М., Троцко Н.Я. – «Чорнобиль не має минулого. Історія Чорнобильської трагедії крізь призму творів українських письменників» (предмети «Історія України», «Українська література») 

Троцко Н.Я. – «Григорій Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання картини життя через долі й душі людини» (предмет «Українська література»). Позакласний захід: «Мова-серце нації», посібник на допомогу учневі “Збірник зразків документів»  (предмет «Основи діловодства») 

Швидка О.М. –  До Дня Знань «Україна –єдина країна»; 

Гусак Л.А. – «Використання сучасних технологій в практиці роботи викладача фізики» 

Михальчук О.В.–«Технічне обслуговування та ремонт ходової частини автомобіля» (за фахом «Слюсар з ремонту автомобілів») 

Прокопенко Л.П. – «Технічне обслуговування та ремонт трансмісії» (за фахом «Слюсар з ремонту автомобілів»)

Горбань М.М.- «Технічне обслуговування та ремонт ремонту ПНВТ двигуна ЯМЗ-238», «Технічне обслуговування та ремонт КЗП КрАЗ» (предмет «Спецтехнологія») 

Павленко Ю.А. – «Графічний інтерфейс Windows. Програмне забезпечення» (за фахом «Оператор комп’ютерного набору»)Попроцька І.Б. - «Вегетативні овочі» (предмет «Товарознавство продовольчих товарів»)

Простова Л. А. - «Основні відомості про зварювальну дугу» (предмет «Обладнання та технології зварювальних робіт»).

Волошина Т. В. - «Підготовка ацетиленового генератора до роботи», «Знайомство з правилами зварювання вуглецевих сталей» (за фахом «Електрогазозварник»)

Римар Е.А. - «Зварювання пластин у нижньому положенні», «Одношарове зварювання стикових з'єднань у вертикальному положенні» (за фахом «Електрогазозварник»)

Солонець Н.В.  – «Харчові добавки. Е- числа» (предмет «Хімія»)

Цуканова Є.Г. – «Методика розвитку фізичних якостей волейболістів» (предмет «Фізична культура»)

Н.І. Семенова : 1.Розробка заходів до тижня української мови та літератури «Розквітай же, рідна українська мово!» (номінація «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадсько–патріотичного виховання дітей та студентської молоді».

2.Добірка опорних матеріалів з вивчення теми з української літератури

«Постмодернізм в українській культурі». 

Т.В. Агєєва : 1. Творчий проект « Ми патріоти рідного краю», Урок – ринг «Лірика М. Вороного» 

О.А. Рубан «Приготування прісного тіста та виробів з нього». 

Т.І Дрімко Збірка матеріалів для організації та проведення тижнів з популяризації професії будівельного профілю. 

Г. М Шишканова – Екологічний проект «Очищення стічних вод» з екології, «Харчові домішки» з фізіології. 

Г.О. Кіслухіна   Інтегрований урок з предметів « Облік , калькуляція та звітність» та «Інформаційні технології», Урок–гра «Можливості текстового процесора MS Word». 

В.А.Шминдрук: 1. Методична розробка на тему: «Методика проведення конкурсу «Кращий за професією». 2. Методична розробка уроку теоретичної підготовки: «Технологія приготування і подавання страв із кисломолочного сиру». 

За 2015-2016 навчальний рік підвищили та підтвердили свої кваліфікаційні  категорію: Горбань М.М., Гусак Л.А., Ткаченко Л.М., Гуріна Т.К. Тишков С.А, Гревцова В.О., Балуда О.В., Агєєва Т.В. 

Підвищили кваліфікацію при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  Гусак Л.А., Ткаченко Л.М., Солонець Н.В., Клімович І.М., Швидка О.М., Агєєва Т.В. 

Роботу директора за звітний період 2015-2016 н.р. вважаю задовільною. 

Заступник директора з НВР О.Г.Ягодка 

Кількісний склад учнів ДРЦПТО станом на 01.05.2016  складає 678 осіб. Серед них учні пільгової категорії складають  осіб: 

- учні – сироти – 23 осіб (з опікою - 10 особа, без опіки – 13 осіб ); 

- учні – позбавлені батьківського піклування – 12 осіб (без опіки - 8, з опікою - 4); 

- учні – напівсироти – 7  осіб; 

- учні – інваліди – 9 осіб; 

- учні, які постраждали від Чорнобильської катастрофи 3 особи; 

- учні з багатодітних сімей – 24 осіб. 

 1. 1.13.09.2015 року День міста Дніпропетровська учні та педагогічні працівники у цьому році відзначили особливо урочисто. У парку ім. Т. Г. Шевченко спільно з виконкомом Бабушкінської районної у м. Дніпропетровську ради була влаштована виставка технічної творчості та виступи творчих колективів художньої самодіяльності Центру. За власним бажанням учнівського самоврядування було прийнято рішення власноруч виготовити прикраси з національною символікою, продемонструвати та реалізувати їх відвідувачам вистави у парку, а зібрані кошти відправити на потреби учасникам бойових дій в АТО. Всього було зібрано 732 гривні і всі вони перераховані відповідно до листа Міжнародного благодійного фонду «Оживи мрію». Усі ми сподіваємося і віримо в те, що наші незначні зібрані кошти нададуть велику допомогу добрій патріотичній справі захисникам єдності України!!!
 2. 2.Свято Українського Козацтва (14 жовтня) у Центрі відзначили проведенням у парку ім. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду) спортивно – патріотичного фестивалю «Ми роду козацького діти – землі української цвіт» де учні Центру представили художню самодіяльність, майстерність з козацької тематики, пригощали кулінарними виробами , які приготували у майстернях під час виробничої практики, готували козацький куліш та демонстрували свою силу та спритність у спортивних змаганнях Переможців нагородили грамотами,  пригостили стравами козацької кухні та направили до с. Галушківка, Петриківського р-ну на фабрику Петриківського розпису та до козацького стану.
 3. 3.За участі відділень «Червоного Хреста» Красногвардійського і Бабушкінського районів    організовано та проведено урочистості в актовій залі І і ІІ корпусах Центру до Міжнародного Дня інваліда, а також діти – інваліди і діти, які прирівняні до цієї категорії. Діти були запрошені до КСК «Шинник» для участі у конкурсі «Крізь терни до зірок».
 4. 4.04.12.15 року у ІІ корпусі Центру відбувся обласний конкурс «Ми проти насильства та жорстокості» спільно з кримінальною міліцією міста Дніпропетровська та 11.12.2015 організовано та проведено також кримінальною міліцією м. Дніпропетровська в рамках тижня права брейн - ринг «Правовий олімп» серед учнів ПТНЗ області. 

5.Чотирнадцять років поспіль І місце у фестивалі художньої самодіяльності «Дивограй профтехосвіти», а у 2009 році – «Гран - Прі». І 2016 рік не став винятком, наш творчий колектив знову виборов І місце у фестивалі «Диво грай профтехосвіти - 2016». 

6.  До 70 – річчя Великої Перемоги проведено патріотичний спортивно-художній захід «І, на землі хай в мирі всі живуть!», в якому прийняли участь загально – освітні школи Бабушкінського, Красногвардійського та Кіровського районів м. Дніпропетровська.  

Відповідно до плану спортивного виховання на 2015-2016 рік проведено наступні заходи. 

 1. 1.Спортивні змагання на честь відкриття спартакіади Центру. Участь приймали всі групи Центру
 2. 2.Проведення Олімпійського тижня. Перегляд фільму про відродження Олімпійських Ігор. Зустріч з ветеранами Олімпійських Ігор.
 3. 3.Спортивні змагання з міні футболу. Приймали участь команди харчових технологій та команда ДРЦПТО. Збірна команда посіла друге місце. Переможці та призери були нагороджені цінними призами медалями та грамотами.
 4. 4.Спортивно-патріотичний захід «Козацькі розваги». У змаганнях приймали команди шкіл м. Дніпропетровська та команда ДРЦПТО. Переможці та призери були нагороджені грамотами та медалями, пригостились козацькою стравою «куліш».
 5. 5.Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з шахів. Збірна команда Центру посіла друге місце. Та була долучена до складу збірної команди міста.
 6. 6.Спартакіада Центру з настільного тенісу. Участь приймали всі групи Центру. Кращі спортсмени захищатимуть честь Центру на міських змаганнях.
 7. 7.Змагання з Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з настільного тенісу. Збірна команда Центру посіла п’яте місце.
 8. 8.Спортивні змагання з фут залу на честь Дня Волонтера. Приймали участь команди Бабушкінського району, де команда ДРЦПТО посіла друге місце. Переможці та призери були нагороджені цінними призами кубком медалями та грамотами.
 9. 9.Змагання з Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з силового троєборя. Збірна команда Центру посіла п’яте місце.
 10. 10.Спартакіада Центру з баскетболу. Участь приймали всі групи Центру. Кращі спортсмени захищатимуть честь Центру на міських змаганнях.
 11. 11.Змагання з  Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з волейболу серед дівчат. Збірна команда Центру посіла четверте місце.
 12. 12.Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з волейболу серед юнаків. Збірна команда Центру посіла п’яте місце.
 13. 13.Спартакіада Центру з міні футболу. Участь приймали всі групи Центру. Кращі спортсмени захищатимуть честь Центру на міських змаганнях.
 14. 14.Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з баскетболу серед дівчат. Збірна команда Центру посіла четверте місце.
 15. 15.Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з баскетболу серед юнаків. Збірна команда Центру посіла третє місце.
 16. 16.Спортивно-патріотичний захід «Нумо хлопці». Участь приймали всі групи Центру. Переможці були нагороджені медалями та грамотами
 17. 17.Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ область з шахів. Учениця ДРЦ ПТО Лайкова Олександра посіла друге місце і була нагороджена грамотою та медаллю. 

18. Спортивно-патріотичний захід Сокіл (Джура) перший етап. Участь приймали три найсильніші команди міста. Збірна команда Центру виборола І місце і вийшла на змагання у ІІ (обласний) етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), де теж посіла І місце. 

19.Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з легкої атлетики. Збірна команда Центру посіла третє місце. 

20. Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська з міні футболу. Збірна команда Центру посіла перше місце. Команда ДРЦПТО буде захищати честь міста на обласних змаганнях з міні футболу. 

21. Змагання 59 Спартакіади серед учнів ПТНЗ області з міні футболу. Збірна команда Центру посіла третє місце. 

22.Кубок з міні футболу присвячене пам’яті Ревнівцева М.П. Участь приймали команди училищ та технікумів. Команда Центру посіла шосте місто. 

23.Спортивно-патріотичний захід «І, хай у мирі всі живуть!» на честь 70-ти річчю Великої Перемоги. Участь приймали 24. шкіл міста та команда ДРЦПТО. Переможці та призери були нагороджені грамотами та їх пригощали козацькою стравою «куліш». 

25.Легкоатлетична естафета на честь 9 травня. У заході приймали участь всі учбові заклади міста. Збірна команда ДРЦПТО у своїй категорії посіла перше місто. 

  Упродовж навчального року працювали спортивні секції: 

 1. 1.Волейбол -  займається 50 осіб , 2.Баскетбол - займається 45 осіб; 3. Футбол - займається 50 осіб; 4.Шахи, шашки – займається 20 осіб; 5. Атлетична гімнастика – займається 60 осіб; 6. Бокс – займається 40 осіб;  7. Боротьба – займається 70 осіб;  8. Настільний теніс – займається 40 осіб.                                  

Проблема над якою працюють викладачі фіз. виховання: «Розвиток фізичної культури та спорту у колективі учнів, розвиток здорової нації, підвищення спортивної кваліфікації спортсменів Центру». 

Роботу директора за звітний період 2015-2016 н.р. вважаю задовільною. 

Методист ОНМЦ ПТО Г.Ф.Козловський: педагогічний колектив ДРЦПТО на чолі з директором Кривозубом В.М. постійно працює над проблемою: розробки й створення банку педагогічної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан методичної роботи в центрі, висвітлює результати проведення педагогічного моніторингу, показує вдосконалення навчально-виховного процесу й управління. В центрі організовано роботу творчої групи викладачів, що дозволяє впроваджувати інноваційні технології викладання предметів та їх вдосконалення, розробляти дидактичні і методичні матеріали із урахуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогічний колектив є постійним учасником міжнародної виставки «Сучасна освіта України». У 2015 та 2016 роках колектив одержав на Міжнародній виставці «Сучасна освіта України» золоту та срібну медалі в номінаціях, що говорить про високий рівень професіоналізму педагогічного колективу. 

Роботу директора за звітний період 2015-2016 н.р. вважаю задовільною 

Голова обкому профспілки працівників будівельної галузі Сова І.М. – державне замовлення на підготовку робітників, що стоїть перед сучасною профтехосвітою, полягає в підготовці свідомої, компетентної, конкурентно-спроможної особистості, здатної брати участь у розвитку українського демократичного суспільства. Основи громадянського становлення та професії закладаються у Дніпропетровському регіональному центрі професійно-технічної освіти. Педагогічний колектив знаходиться у постійному пошуку інноваційних технологій з підготовки сучасного робітника. 

Роботу директора за звітний період 2015-2016 н.р. вважаю задовільною 

Головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти О.О. Артеменко  педагогічний колектив ДРЦПТО на чолі з директором Кривозубом В.М. у 2015-2016р.р. підготовив 361 робітника, працевлаштовані 280 робітників, 39 продовжують навчання. 

Колективом Центру плідно ведеться науково-дослідницька робота спільно з Інститутом профтехосвіти НАН України, створюються центри інноваційних технологій з професій харчових технологій, зварювального виробництва, ремонту автомобілів. 

        У центрі успішно працюють гуртки технічної творчості, з різних предметів та художньої самодіяльності, програми яких урізноманітнені та сприяють збільшенню зацікавленості  вивчення матеріалу і виконанню роботи творчого характеру. Результативність позаурочної зайнятості учнів Центру добре представлена у творчих роботах, які мають успіх в фестивалях художньої самодіяльності. У 2016 році цей творчий колектив знову зайняв І місце у фестивалі «Диво грай профтехосвіти - 2016». 

          Успішно ведеться спортивно-патріотичне виховання учнів на базі  Половицької січі МГО „ Козацтво запорозьке». 

Роботу директора за звітний період 2015-2016 н.р. вважаю задовільною.