Главная Методичний кабінет Організація передачі педагогічного досвіду

Організація передачі педагогічного досвіду.sertifikat

 

Педагогічний досвід — це сукупність знань, умінь і навичок, здобутих педагогічним працівником у процесі навчально-виховної та дослідницької роботи.

Він є важливим елементом загальної культури педагога, в якій відображаються знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності. Оновлення педагогічного досвіду зумовлене постійними змінами у практичній педагогічній діяльності та освітніх надбаннях педагога.

Педагогічний досвід викладача є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність. Водночас він є і джерелом розвитку педагогічної науки.

 В нашому навчальному закладі використовуються різні форми організації передачі педагогічного досвіду:

- приймаємо участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, засіданнях предметних секцій, дискусійних панелях;

проводимо засідання методичних комісій та педагогічної ради;

- організовуємо майстер-класи, тренінги для педагогічних працівників нашого Центру;

- розміщуємо методичні розробки педагогічних працівників на освітніх порталах.

 В свою чергу «Освітній портал» — це якісне і оперативне інформування аудиторії щодо процесів і подій які відбуваються в освітній сфері, на розкриття змісту навчального процесу. На сторінках цих сайтів публікуються доробки педагогів, науковців, авторські статті, щоденно додаються новини галузі, анонси виставок та конференцій, щорічно публікуються українські та міжнародні рейтинги вищих навчальних закладів.

 Педагогічні працівники нашого Центру зареєстровані на багатьох освітніх порталах, на яких розміщують свої методичні розробки.