Главная Наша бібліотека
Роль і місце бібліотеки у нашому Центрі
  
BIBLIOTEKA
Кардинальні зміни наприкінці XX ст. які відбулися в суспільстві, демократизація та глобальна інформатизація різних сторін життя, обумовили процеси адаптування, модифікування та трансформації бібліотеки, як культурного центру.
 Відсутність оперативної інформації позначається на моральному рівні кожної особи. Бібліотека, як об’єкт культури – трой організм, який розвивається за певних історичних умов. І весь цінний і багатий матеріал, який накопичений у фондах, допоможе забезпечити необхідну кількість інформації різнопланового напрямку.
 Характеризуючи перехідний період, можна відмітити покоління вихованої не тільки освіченими читачами, але й сприймаючих культуру та освіту.
 Серед сучасних бібліотечних технологій, які можуть реально допомогти в навчально-виховному процесі, можна назвати такі, бібліотечний маркетинг, формування іміджу бібліотеки, сегментація ринку послуг, бібліотечна реклама та рейтинг ефективності роботи.
Бібліотечний маркетингдослідження ринку інформаційних послуг із метою задоволення запитів користувачів. Виділяють два рівня показників, характерних для інформаційного ринку.
Формуючий – імідж бібліотеки, необхідно намагатися поважати право людини на вільний доступ до інформації, сповіщання про всі зміни в діяльності бібліотеки, показуючи, що вони неправильні на підвищення якості та комфортності обслуговування.
 Бібліотечна реклама – інформація про бібліотеку, види її послуг, популяризація нових бібліотечно-інформаційних послуг із метою інформування реальних та потенціальних користувачів, щоб стимулювати запит на ці послуги.
         Функції бібліотечної реклами:
  • Формування запиту на послуги;
  • Популяризація нових інформаційних послуг.
Реклама повинна дати повні відомості про види своїх послуг, призначення, умови тримання, використання.
Мета реклами – підвищення популяризація бібліотеки та попит на її ресурси та послуги.
        
Вимоги до реклами:
  1. Щирість обсягу.
  2. Відповідність запитам.
  3. Оновлення змісту.
  4. Лаконічність запам’ятовування.
  5. Оперативність  та  чіткість
  6. Відповідність  попиту.