Главная Школа молодого викладача

Школа молодого викладача

Школа викладача.

IMG 0354На базі нашого Центру працює  обласна Школа викладача - початківця суспільних дисциплін. Керівник Школи – Швидка О.М. 
 08.10.2013р. відбулося перше заняття слухачів школи в новому навчальному році присвячене педагогічній спадщині В.Сухомлинського – великого українського педагога - гуманіста з нагоди  95 – річчя з дня народження. Присутнім показали документальний фільм «Учитель»;  ознайомили з програмою занять на рік; провели практичні вправи; надали  пакет методичних матеріалів з питань організації робочого місця викладача – початківця та методичних вимог до проведення сучасного уроку. Всі отримали індивідуальні завдання до наступного заняття.
 
Анкета для молодого вчителя

1. Чому ви обрали професію викладача (підкреслити, дописати):
а) подобається робота з дітьми;
б) підходить режим і характер роботи вчителя;
в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;
г) під впливом бажання добути вищу освіту;
д) під впливом інших чинників (яких!).
2. Чи хотіли б ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити):
а) так; б) ні; в) не знаю.
3. Чи подобається вам ваша робота (підкреслити):
а) так; б) байдуже; в) ні.
4. Що подобається вам найбільше (підкреслити):
а) проведення уроків; б) позакласна робота з предмета;
в) позакласна виховна робота; г) робота з батьками;
д) методична робота; е) робота із самоосвіти;
є) громадська діяльність.
5. Чи обрали б ви, знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний вуз (підкреслити):
а) так; б) не знаю; в) ні.
6. Що викликає найбільше труднощів у вашій роботі (підкреслити):
а) підготовка до уроків;
б) організація навчального процесу;
в) спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією:
г) підготовка до виховної роботи; д) проведення виховних заходів;
е) організація свого часу і праці (питання НОПП); є) ведення шкільної документації;
ж) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;
з) інше (що саме?).
7. Як ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити)'.
а) фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
б) з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
в) з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
г) з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
д) із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
е) з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений.
 
Перше анкетування для молодого вчителя

1. Уроки кого зі своїх колег ви відвідали?
2. Що вам особливо сподобалося на цих уроках?
3. Скільки уроків відвідали у вас наставники?
4. Яку допомогу ви дістали від наставників?
5. Хто крім наставників допомагав вам у підготовці до уроків?
6. Яку методичну літературу ви використовуєте в підготовці до уроків?
7. Які труднощі ви відчуваєте під час проведення уроків? Яку, на вашу думку, допомогу слід надавати з метою поліпшення якості роботи?
8. Яких труднощів ви зазнаєте під час використання наявної навчально-матеріальної бази? Що, на ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?
9. Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?
10. Що слід зробити для поліпшення роботи шкільних методичних об'єднань? Чи допомагають вони вам у роботі?
11. Які загальношкільні заходи (педради, методоб'єднання, психолого-педагогічні семінари, ділові, рольові ігри, школа молодого вчителя тощо) найбільше вам запам'яталися? Чому?
12. Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в школі?
13. Що, на ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?
14. Що нового ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвідування відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема, свого наставника?
15. Які методичні прийоми, на вашу думку, ви вдосконалили впродовж року?
16. Яку методичну допомогу ви бажали б дістати від шкільної адміністрації, наставників?
17. Що необхідно зробити для поліпшення індивідуальної роботи з учнями?
18. Які загально училищні заходи для учнів вам найбільше сподобались і були, на вашу думку, найефективнішими? Чому?
 

План роботи

школи молодого викладача

 на 2016-2017 н.р.

 

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

Учасники

 1. 1.1. Співбесіда з молодими викладачами на тему: «Мій портрет». 
 1. 2.2. Самодіагностика та діагностика утруднень. Анкетування. 
 1. 3.3. «Круглий стіл» на тему: «Дидактичні вимоги до сучасного уроку. Викладач – наставник». 
 1. 4.4. Практична робота: опанування навичок складання тематичних планів, конспектів уроків, визначення навчальних цілей уроку. 

5. Про вимоги до оформлення журналів теоретичного навчання.

вересень

Заступник директора з НМР Шевченко Н.В.

 

Методист Солонець Н.В.

 

 Методист Солонець Н.В.

   

Заступник директора з НМР Шевченко Н.В.

 

  

Методист Солонець Н.В.

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 

 1. 1.1. Планування відвідування занять молодими викладачами викладачів – наставників.

 2.2. «Круглий стіл» на тему: «Адаптація молодих спеціалістів до педагогічної діяльності».

 

 1. 3.3. Робота з фаховою літературою, з методичними рекомендаціями викладачів – наставників.

 

 1. 4.4. Практична робота: визначення типу уроків та їх структури. Вивчення сучасних вимог до проведення уроку. Ознайомлення з методичними рекомендаціями та методичними розробками викладачів вищої кваліфікаційної категорії.

жовтень

Заступник директора з НМР Шевченко Н.В.

 

Методист

Солонець Н.В.

 

 

Голови МК

 

  

Шевченко Н.В., Солонець Н.В., голови МК

 

 

 

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 1. 1.1.«Круглий стіл» на тему: «Сучасний педагог. Основні функції і риси сучасного педагога». 
 1. 2.2.Обговорення результатів відвідування молодими викладачами занять викладачів - наставників. 
 1. 3.3.Класифікація можливих помилок, які допускають молоді викладачі, їх обговорення з викладачами – наставниками. Шляхи подолання утруднень. 

4. Практична робота: моделювання структури уроку відповідно до обраного типу.

 листопад

Заступник директора з НМР Шевченко Н.В.

Методист Солонець Н.В.

 Голови МК

 

  

Заступник директора з НМР Шевченко Н.В.

 

  

Молоді викладачі.

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 1. 1.1.«Круглий стіл» на тему: «Комунікативна культура як елемент професійної майстерності викладача».

 2.2.Доповідь - обговорення: «Мої перші сходинки в педагогічній майстерності».

 3.3.Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Організація контролю знань учнів на уроці. Тестовий контроль, його можливості, місце в навчальній роботі».

 4. Практична робота: створення методичної розробки уроку.

грудень

Методист Солонець Н.В.

 Молоді викладачі.

 

 

 Методист Солонець Н.В.

 

 

 

 

Голови МК

 

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 1. 1.1. «Круглий стіл» на тему: «Методи організації та здійснення навчально – пізнавальної діяльності учнів».
 2. 2.
 3. 3.2. Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Взаємовідносини між викладачем і учнем як фактор підвищення якості освіти».
 4. 4.
 5. 5.3. Практична робота: створення методичної розробки практичного уроку.

січень

Методист

Солонець Н.В.

 

Заступник директора з НМР Шевченко Н.В.

 

  

Молоді викладачі,

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 1. 1.1.«Круглий стіл» на тему: «Педагогічна творчість як умова становлення професіональної майстерності». 
 1. 2.2.Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Організація самостійної роботи учнів. 
 1. 3.3.Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему Сучасні методи педагогіки – інтерактивне навчання». 

4. Практична робота: створення методичної розробки самостійної роботи учнів.

лютий

Методист Солонець Н.В.

 

 

 

Заступник директора з НМР Шевченко Н.В.

 

 

Методист Солонець Н.В.

 

 Молоді викладачі 

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 1. 1.1.Круглий стіл: «Стиль педагогічного спілкування як чинник розвитку особистості учнів». 
 1. 2.2.Здійснення самоаналізу проведеної роботи молодими викладачами, виявлення та корекція можливих помилок.

 

 1. 3.3.Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Міжпредметні зв’язки – етапи інтеграції в навчальному процесі». 
 1. 4.

березень

Методист Солонець Н.В.

 

Методист Солонець Н.В. Молоді викладачі

 

 

Голови МК Методист

 Солонець Н.В.

 

Молоді викладачі,

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 1. 1.1.«Круглий стіл» на тему: «Гуманістична спрямованість особистості сучасного викладача як компонент майстерності».

 

 1. 2.2.Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Методи активізації пізнавальної діяльності учнів під час проведення уроку».

 

 1. 3.3.Практична робота: створення методичного забезпечення для підсумкового контролю знань учнів (заліків та ДПА).

 

квітень

Заступник директора з НМР

Шевченко Н.В.

 

 

 

Методист Солонець Н.В., Голови МК

 

 

 

 

Методист Солонець Н.В.,

Молоді викладачі.

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 1. 1.1.Круглий стіл: «Стиль педагогічного спілкування як чинник розвитку особисті учня».

 

 1. 2.2.Здійснення самоаналізу проведеної роботи молодими викладачами, виявлення та корекція можливих помилок.
 2. 3.

3. Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Міжпредметні зв’язки – етапи інтеграції в навчальному процесі».

 

4. Практична робота: використання дидактичних засобів на занятті. Складання навчальних карток різного типу складності, тестових завдань, вправ для практичних занять.

травень

Заступник директора з НМР

Шевченко Н.В.

 

 

Молоді викладачі.

 

 

 

 

Методист Солонець Н.В.

 

 

 

 

 

Методист Солонець Н.В.

Молоді викладачі.

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Підсумки роботи школи молодого викладача.

 

 

 1. 1.2.Анкетування. Досягнення, висновки, пропозиції, побажання.

 

3. Рекомендації по вдосконаленню фахової майстерності, створення власного портфоліо.

червень

Заступник директора з НМР

Шевченко Н.В.

 

Методист Солонець Н.В.

 

 

Заступник директора з НМР

Шевченко Н.В.

Молоді викладачі.

Простова Л.А.,

Сафонов С.І., Павленко Я.В.,

Музика О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 План роботи методиста

на 2016-2017 н.р.

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1. Надати допомогу у складанні й затвердженні планів роботи методичних комісій.

2. Надання методичної допомоги класним керівникам у підготовці та проведенні першого уроку до дня знань на тему «У моєму серце живе Батьківщина» (до 25-річчя незалежності України).

 

2. Складання плану методичної роботи на 2016-2017 н. р.

 

3. Участь у педагогічної раді: «Про підсумки роботи педколективу за 2015-2016 н.р.»

 

4. Ознайомлення педагогів з новими нормативними документами Міністерства освіти і науки України

 

5. Ознайомлення зі змінами в Інструкції про оцінювання рівня навчальних досягнень

 

6. Організація роботи викладачів з питань самоосвіти (бесіда «Шляхи, форми і методи самоосвіти»)

 

 

 

 

 

 

Серпень

Методист

 

 

 

методист

 

 

 

 

Заст.директора з НМР

Методист

 

Заст.директора з НМР

методист

 

Заст.директора з НМР

методист

 

 

Заст.директора з НМР

методист

 

Заст.директора з НМР

методист

 

1. Організувати наставництво досвідчених педагогів над молодими викладачами

 

2. Розробка плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

3. Коригувати у визначенні педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію

4. Затвердження методичних проблем педпрацівників

 

 

5. Затвердження планів роботи кабінетів та майстерень

 

 

6. Затвердження тематичних та календарно-тематичних планів

 

7. Семінар «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання»

 

8. Провести інструктивно-методичні наради з викладачами з питань:

 • Вимоги до ведення навчальної документації
 • Підготовка до перевірочних контрольних робіт

 

9. Надання методичної допомоги у підготовці та проведення «Дня фізкультурника»

 

 

 

10. Планування тематики семінарів-практикумів для всіх педпрацівників

 

11. Засідання школи молодого викладача:

-  провести анкетування викладачів-початківців:

- провести «круглий стіл» на тему: «Дидактичні вимоги до сучасного уроку. Викладач-наставник»

- ознайомлення з вимогами щодо оформлення журналів теоретичного навчання

12. Провести роботу серед обдарованих учнів для навчання у Малій Академію Наук

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

методист

 

 

Заст.директора з НМР

методист

 

 

Заст.директора з НМР

методист

 

 

Заст.директора з НМР

методист

 

Заст.директора з НМР

методист, голови МК,

зав.кабінетами та майстерень

 

Заст.директора з НМР, заст. директора з НВР

методист, голови МК

 

Заст.директора з НМР

методист

 

методист

 

 

 

методист

 

 

 

 

 

 

методист,

керівник фіз.виховання, викладачі фіз.виховання

 

методист

психолог

 

Заст. директора з НМР

методист

молоді викладачі

 

 

 

 

 

методист

 

 1. 1.Підготувати проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади із загальноосвітніх дисциплін

 

 1. 2.Провести засідання семінару-практикуму «Сучасні технології як інструмент управління якістю навчання»

 

 1. 3.Надання методичної допомоги у підготовці та проведення тижня історії

 

 1. 4.Надання методичної допомоги у підготовці та проведення декади з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»

 

 1. 5.Засідання школи молодого викладача:

-         провести «круглий стіл» на тему: «Адаптація молодих спеціалістів до педагогічної діяльності»

-         провести практичну роботу: визначення типу уроків та їх структури, вивчення сучасних вимог до проведення уроку, ознайомлення з методичними рекомендаціями та методичними розробками викладачів вищої категорії

 

 1. 6.Підготовка та проведення засідання методичної комісії класних керівників:

-         Організація та проведення інтерактивних позакласних заходів

 

 1. 7.Провести моніторинг контрольних робіт за курс базової загальної середньої школи

 

 

 

 

 

жовтень

Методист, голови МК

 

 

 

 

Методист

 

 

методист

викладачі історії

 

 

 

методист

голова МК

 

 

методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методист

голова МК

 

 

 

методист

голови  МК

 1. 1.Підготувати та провести засідання методичної ради з питань:

-         аналіз планів методичних комісій і творчих груп

-         затвердження плану вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду викладача профеісйно-теоретичної підготовки Шминдрука В.А.

-         план підготовки та організації декади педмайстерності;

-         результати огляду навчальних кабінетів (методичне оснащення кабінетів);

-         підготовка до атестації 2017 р.

 1. 2.Провести інструктивно-методичну нараду для педагогів, що атестуються на вищу категорію або на педагогічне звання, з питань підготовки і проведення творчого звіту педагога.
 2. 3.Надання методичної допомоги у підготовці та проведення декади з професії «Електрогазозварник»
  1. 4.Узяти участь у проведені педагогічної ради
  2. 5.Підвести підсумки І етапу Всеукраїнської олімпіади із загальноосвітніх дисциплін та забезпечити участь у ІІ етапу в онлайн-режимі
   1. 6.Надати методичну допомогу у проведення тижня української писемності

та мови

 1. 7.Засідання школи молодого викладача:

-         провести «круглий стіл» на тему: «Сучасний педагог. Основні функції і риси сучасного педагога»

-         провести практичну роботу з моделювання структури уроку відповідно до обраного типу

 1. 8.Надання методичної допомоги у підготовці та проведенні відео-уроку з правознавства

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад

Заст. директора з НМР

методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст. директора з НМР

методист

 

 

 

 

 

методист

 

 

методист

 

методист

 

 

 

методист

викладачі української мови та літератури

 

методист

 

 

 

Методист

Викладач

Швидка О.М

 1. 1.Засідання школи молодого викладача:

-         провести «круглий стіл» на тему: «Комунікативна культура як елемент професійної майстерності викладача»

-         провести практичну роботі зі створення методичної розробки уроку.

 1. 2.Підготовка до Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні закладі освіти -2017»

 

 1. 3.Надання методичної допомоги у підготовці та проведення тижня правознавства

 

 

 

 1. 4.Надання методичної допомоги у підготовці та проведення декади «Кухар- кондитер» та «Оператор комп’ютерного набору. Контролер-касир»

 

 1. 5.Узяти участь у проведенні педагогічної ради

 

 1. 6.Розробка матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи.

 

 1. 7.Вивчити стан робота методичних комісій Центру з основних напрямках навчально-виховної роботи та підготувати аналітичну довідку

 

 1. 8.Вивчити рівень навчальних досягнень учнів з предметів, виробничого навчання, шо викладають педагогічні працівники, які атестуються.

 

 1. 9.Розглянути на засіданнях методичних комісіях завдання до директорських контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

 

Методист

 

 

 

 

Заст. директора з НМР,

Методист

 

методист

викладачі правознавства

 

 

 

 

 

методист

голови МК

 

 

методист

 

 

методист

 

 

 

 

методист

 

 

 

Заст. директора з НМР,

методист

 

 

 

методист

голови МК

 1. 1.Провести спільне засідання методичних комісій:

-         аналіз роботи  за І семестр та завдання на ІІ семестр

 1. 2.Сформувати базу даних учнів, які будуть здавати ЗНО.
 2. 3.Запровадити оформлення кожним викладачем картки педагогічного досвіду
 3. 4.Провести науково-практичну конференцію «Організація роботи педагогів з учнями, які мають низьку мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності».
 4. 5.Сформувати банк педагогічних ідей
 5. 6.Засідання школи молодого викладача:

-         Провести «круглій стіл» на тему «Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів»

 1. 7.Надати методичну допомогу у підготовці до Дня Соборності України

 

 

 

 

 

Січень

методист

голови МК

 

 

методист

 

 

методист

 

 

 

 

методист

 

 

методист

молоді викладачі

 

методист

викладачі історії

 1. 1.Надання методичної допомоги у підготовці та проведення тижня української мови
  1. 2.Підготувати на атестаційну комісію аналітичну довідку про результати вивчення педагогічної діяльності осіб,  які  атестуються на підставі відвіданих уроків (навчальних занять, позаурочних, позанавчальних  заходів)
  2. 3.Прийняти участь у Восьмій Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -2017»
  3. 4.Засідання школи молодого викладача:

-         провести «круглий стіл» на тему: «Педагогічна творчість як умова становлення професіональної майстерності»

-         провести практичну роботу по створенню методичної розробки самостійної роботи учнів

 1. 5.Засідання методичної ради:

-         Узагальнення перспективного педагогічного досвіду викладача професійно-теоретичної підготовки Горбаня М.М.

 1. 6.Провести семінар для педагогічних працівників «Говоримо українською мовою»

 

 

 

 

 

 

лютий

методист

 

 

методист

 

 

 

 

 

методист

 

методист

 

методист,

викладачі-початківці

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора з НМР

методист

 

 

Заст.директора з НМР

методист

 1. 1.Ознайомлення педагогів з нормативними документами Міністерства освіти  і науки України
 2. 2.Провести фестиваль педагогічної майстерності «творчі звіти педагогів, що атестувалися»
 3. 3.Узяти участь у підготовці та проведенні педагогічної ради
 4. 4.Засідання школи молодого викладача:

- провести «круглий стіл» на тему: «Стиль педагогічного спілкування як чинник розвитку особистості учнів»

- здійснення самоаналізу проведеної роботи молодими викладачами, виявлення та корекція можливих помилок.

- практична робота по використанню дидактичних засобів на уроках, складання карток, тестових завдань, вправ для практичних занять.

 

5. Надання методичної допомоги у підготовці та проведенні декади природничо-математичної підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

березень

методист

 

 

Заст.директора з НМР

методист

 

 

методист

 

 

методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист

Голова МК

 1. 1.Провести порівняльний аналіз навчальної успішності учнів, які постійно навчаються на високому рівні

 

 1. 2.Контроль за проведенням ДПА серед учнів ІІ курсу та розгляд результатів на засіданнях методичних комісій

 

 1. 3.Провести психологічний семінар «Як розвивати інтелект учнів»

 

 1. 4.Засідання школи молодого викладача:

-         провести «круглий стіл» на тему: «Гуманістична спрямованість особистості сучасного викладача як компонент майстерності»

-         провести практичну роботу по створенню методичного забезпечення для підсумкового контролю знань учнів (заліків та ДПА)

 1. 5.Надати методичну допомогу у підготовці та проведенні тижня астрономії

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень

методист

 

 

 

методист

 

 

 

методист

 

 

методист

молоді викладачі

 

 

 

 

 

 

 

методист

 

 1. 1.Попереднє планування діяльності методичної служби на 2017-2018 н.р.
 2. 2.Ознайомлення педагогів з нормативними документами Міністерства освіти і науки України
 3. 3.Провести методичний семінар «Якість роботи педагога – успішність учнів»
 4. 4.Засідання школи молодого викладача:

-                    провести «круглий стіл» на тему: «Стиль педагогічного спілкування як чинник розвитку особисті учня»

-                     провести практичну роботу з використання дидактичних засобів на занятті, складання навчальних карток різного типу складності, тестових завдань, вправ для практичних занять

5.Надання методичної допомоги у підготовці та проведення  Дня Європи та Дня Перемоги

 1. 1.Провести єдиний методичний день

 

 1. 2.Узяти участь у підготовці та проведенні педагогічної ради

 

 1. 3.Підбити підсумки роботи з вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

 

 1. 4.Підбити підсумки роботи школи молодого викладача

 

 1. 5.Здійснити аналіз досягнень учнів за підсумками ДПА, ПА, ДКА

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень

методист

 

методист

 

 

методист

 

 

методист

 

 

 

 

 

 

 

методист

викладачі історії

методист

 

методист

 

 

методист

 

 

 

методист

 

 

методист