Главная Експерементальна робота Майданчик, 2009р.

ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО  МАЙДАНЧИКА :

1. Розробка концепції управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
 
2.Визначення потреби сучасного ринку праці у робітничих професіях будівельного профілю за рівнями кваліфікацій та компетенцій.
 
3.Формування переліку професій будівельного профілю, відповідно до якого будуть розроблятися   теоретико-методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності .
 
4.Розробка моделі професійно-мобільного кваліфікованого робітника будівельного профілю.
 
5.Розробка та обґрунтування теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню мобільного робітника.
 
6. Розробка системи роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників.
 
7.Розробка організаційної моделі оперативного управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника будівельного профілю.
 
8.Експериментальна перевірка системи роботи ПТНЗ по формуванню професійної майбутнього кваліфікованого робітника та системи управління нею.
9.Розробка та апробування навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих професійно мобільних робітників будівельного профілю.
 
10.Розробка та обґрунтування нормативів навчальних ресурсів і потреб матеріально-технічного забезпечення навчального процесу за оновленими засадами по формуванню професійної мобільності робітників будівельного профілю.
 
11.Розробка методичних рекомендацій по управлінню системою роботи професійно-технічних закладів будівельного профілю по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників.
 
12.Дослідження можливості використання кваліфікованих професійно-мобільних   робітників на підприємствах будівельної галузі.
 
13.Розробка організаційних і правових засад діяльності Всеукраїнського навчально-виробничого центру стажування і сертифікації педагогічних працівників ПТНЗ України та фахівців будівельної галузі.