Главная Експерементальна робота Майданчик, 2009р.
ТЕРМІНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.
Початок 2009 рік                                                            Закінчення   2012 рік
Етапи експерименту.
Констатувальний   2009 р. 
 1.Підготовка нормативно-правової бази для проведення експерименту ( згода МОН України, регіональних управлінь освіти і науки, пілотного навчального закладу, розклад занять з групою).
2. Вивчення та аналіз європейського досвіду підготовки фахівців будівельного профілю на основі ключових компетенцій.
3. Розробка завдань для творчої групи за напрямом дослідження.
4.Аналіз тенденцій розвитку будівельної   галузі у Дніпропетровському регіоні та Україні в цілому.
5.Вивчення законодавчої та нормативної документації, необхідної для  розробки експериментальних матеріалів.
6.Проведення для членів Ради та творчої  групи експериментального педагогічного майданчика науково-практичних семінарів з розробки та впровадження теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників.
7.Вивчення та систематизація даних щодо матеріально-технічного забезпечення ПТНЗ регіону, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професій будівельного   профілю.
8.Розробка концепції та основних теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
9.Забезпечення комп’ютерною технікою експериментального майданчика.
10.Проведення     маркетингових     досліджень   щодо   вибору   серед
господарюючих суб’єктів будівельної галузі   регіону провідних підприємств для подальшої їх участі у експериментальних дослідженнях.
11.Проведення анкетування роботодавців, випускників та учнів Центру.
12.Проведення засідання Фахової ради Центру.
13.Обробка та узагальнення даних анкет роботодавців, випускників, учнів будівельного профілю.
14.Розробка експериментальної документації щодо напрямків підготовки по формуванню професійної мобільності робітничих професій будівельного профілю з урахуванням рекомендацій Фахової ради та роботодавців.
 
 Формувальний  2010 р. – 2011 р.
 
          2010 р.
1.Експериментальна перевірка гіпотез, положень досліджень, зокрема   коригування розробленої експериментальної документації щодо формування професійної мобільності майбутніх робітників будівельного профілю.
2.Проведення для учасників експерименту науково-практичних семінарів щодо впровадження теоретико-методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
3.Створення програмно-методичних матеріалів для організації навчального процесу відповідно до теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівництва. 4.Дослідження впливу новітніх засад управління системою роботи ПТНЗ на якість підготовки робітничих кадрів з професій будівельного профілю.
5.Обгрунтування потреб матеріально-технічного забезпечення навчального   процесу     при     формуванні   професійної     мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.