Главная
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТУ.
 
НАУКОВО - МЕТОДИЧНА РАДА:
 1. Радкевич В.О. – директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
 2. Сушенцева Л.   Л. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії управління професійно-технічною освітою Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
 3. Демура А.Л. - заступник начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської Облдержадміністрації.
 4. Кривозуб В.М. - директор Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 5. Козловський Г.Ф. - заступник директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області.
 6. Пінтюк В.Ф. – виконавчий директор організації роботодавців у будівництві Дніпропетровської області.
 7. Сова І.М. - голова Дніпропетровського обкому профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів. 

ВИКОНАВЧА РАДА:

 1. Балуда О.В. - методист Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 2. Іволжатова Н.С. - заступник директора з навчально-виробничої роботи Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 3. Гуріна Т.К. - викладач спецтехнології будівельних дисциплін Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти.
 4.  
 
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА   ДІЯЛЬНІСТЬ
 за темою :
  
«Теоретико - методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю»
 
 
Актуальність дослідження:  Проблема сьогодення - підготовка конкурентноспроможних фахівців, забезпечення їх високого професійного рівня та мобільності, створення умов для максимального розкриття талантів і творчого потенціалу молодих робітників.
Темпи технологічного переоснащення, сучасних виробництв такі, що значна кількість знань втрачає актуальність через 3-5років, тому однією з важливих вимог до сучасних робітників є професійна мобільність, тобто здатність швидко оволодівати професійними новинками галузі, новими спеціальностями, розуміти зміни, що відбуваються, своєчасно на них реагувати.
Перебудова української професійно-технічної освіти передбачає реалізацію комплексних завдань у навчально-виховній сфері, потребує опрацювання і впровадження нової концепції професійно-технічної освіти, її стандартів, навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників, які б враховували головні соціально-культурні тенденції розвитку сучасного суспільства.                    
Перехід до ринкових умов господарювання вимагає змін у набутті знань, наповнення їх новим змістом, інших організаційно-педагогічних засад. У зв'язку з цим необхідно значно поширити інтерес до вивчення теоретико-методологічних та методичних аспектів підготовки кваліфікованих робітників.
Щоб процес навчання в професійно-технічних навчальних закладах не набув суб’єктивно-інтуїтивного або імперативного характеру, для цього потрібні педагогічні й методичні дослідження, спрямовані на визначення нових засад освіти, навчання й концептуальних шляхів впровадження їх в навчально-виховний процес ПТНЗ.
Об’єктами досліджень стануть такі кардинальні проблеми в діяльності закладів професійно-технічної освіти, як: зміни управління системою роботи ПТНЗ, професійно-кваліфікаційної структури робітничих професій, оновлення системи підготовки та підвищення якості підготовки робітників у різних типах професійно-технічних навчальних закладів, створення постійно діючої системи підвищення їх кваліфікації.
Доцільністю реалізації   дослідницької   роботи є відсутність на даний момент систематизованих напрацювань у сфері теоретичних досліджень та реальної практики освітньої діяльності ПТНЗ, орієнтованої на різнобічні компетенції випускника, здатного реалізувати себе на сучасних підприємствах та розвивати інноваційні напрями будівельної індустрії.
Оскільки Центр має значні здобутки щодо розвитку професійної освіти за галузевим спрямуванням, вибір професій будівельного профілю для експерименту є обґрунтованим.
Враховуючи наведені аргументи, експериментальні дослідження щодо розробки та впровадження науково-дослідної  теми «Теоретико-методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників» при підготовці фахівців з робітничих професій будівельного профілю є актуальними, а доцільність роботи експериментального педагогічного майданчика є обґрунтованою.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що діяльність ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника буде більш ефективною за умови:
-          впровадження моделі професійно-мобільного кваліфікованого робітника;
-         формування змісту підготовки професійно-мобільного кваліфікованого робітника на засадах компетентнісного підходу;
-          розробки та впровадження системи роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника та системи управління нею.