Главная Експерементальна робота Майданчик, 2009р.
Формувальний
 
                2011 р.
1.Розробка проектів теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
2.Розробка моделі організації навчального процесу на базі компетентнісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників з будівельного профілю.
3.Експериментальна перевірка навчальних планів і програм.
4.Експериментальна    апробація   моделі   організації  навчального
процесу відповідно до розроблених теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ з професій будівельного профілю.
5.Кореляційний  аналіз отриманих результатів.
6.Коригування змісту теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю відповідно до результатів експериментальної перевірки функціонування моделі організації навчального процесу та вимог сьогодення.
7.Оцінка впровадження   професійної    підготовки   кадрів   по
формуванню мобільності майбутніх робітників на основі теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ будівельного профілю.
 
Узагальнюючий    2012 р.
 
           2012 р.
1.Обробка і систематизація та впровадження одержаних в результаті експериментальної роботи даних, узагальнення результатів наукового пошуку.
2.Підведення   підсумків    дослідження,    формулювання      основних
висновків, перспектив подальшого дослідження обраної теми,   оформлення звітів.
3.Оформлення   результатів    досліджень    у    вигляді      методичних
рекомендацій щодо впровадження теоретико-методичних засад.
3.Оформлення результатів досліджень у вигляді методичних рекомендацій щодо впровадження теоретико-методичних засад управління системою ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх робітників будівельного профілю для навчальних закладів системи професійно-технічної освіти.
4.Підготовка публікацій та їхнє видання.
5.Організація і проведення семінарів, науково-практичних конференцій з метою обговорення і розповсюдження досвіду експериментальної роботи.
6.Видання учасниками експерименту методичних рекомендацій, посібників з досвідом впровадження   теоретико-методичних засад управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю.
7.Розробка Положення про сертифікацію педагогів за результатами стажування з питань впровадження теоретико-методичних засад управління ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх робітників будівельного профілю.