Цікавою, динамічною, видовищною і фізично різнобічною є спортивна гра баскетбол, що традиційно приваблює дітей та учнівську молодь, які виявляють інтерес до фізкультурно-спортивної діяльності. Заняття баскетболом сприяють засвоєнню юним поколінням життєво важливих рухових умінь і навичок, розвитку фізичних, моральних і вольових якостей, інтелектуальних здібностей, формуванню почуття колективізму й дисциплінованості, розвитку уваги, мислення й пам’яті. В умовах невеликого спортивного залу засобами баскетболу досягається висока рухова активність вихованців із використанням великої кількості техніко-тактичних прийомів гри, є можливість легко дозувати фізичні навантаження з урахуванням віку, статі й рівня підготовки дітей. Саме тому баскетбол уключений до програми фізичного виховання загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів. Також цей вид спорту знайшов широке застосування в гуртках, творчих об’єднаннях, секціях фізкультурно-спортивному напряму позашкільної освіти.

Створення  гуртка обумовлено необхідністю вдосконалення наявної практики фізкультурно-спортивної діяльності юного покоління засобами позашкільної освіти й розроблення сучасного програмно-методичного забезпечення для освітньої діяльності гуртків, творчих об’єднань, секцій фізкультурно-спортивного напряму. Актуальність  гуртка  “Баскетбол” полягає в залученні дітей і учнівської молоді до занять фізичними вправами та спортом, формуванні в них ціннісного ставлення до власного здоров’я й навичок здорового способу життя, профілактиці асоціальної поведінки, створенні умов для професійного самовизначення тощо.

Метою  занять у гуртку є фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток дітей та учнівської молоді засобами фізкультурно-спортивної діяльності, мотивація юного покоління до фізичного розвитку і збереження власного здоров’я засобами баскетболу.

Завдання   наступні:

–популяризація навичок здорового способу життя, виховання бережливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я довколишніх як найвищої соціальної цінності;

–зміцнення здоров’я, гармонійний фізичний розвиток особистості;

–формування стійкого інтересу дітей та учнівської молоді до занять баскетболом;

–розвиток у вихованців основних фізичних якостей і рухових здібностей;

–засвоєння техніки й тактики гри в баскетбол, здобуття теоретичних знань і практичного досвіду ігрової діяльності;

–формування ціннісних орієнтацій, морально-вольових і психологічних якостей дітей та учнівської молоді;

–формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей;

–організація змістовного дозвілля юного покоління.

Навчальна програма забезпечує формування таких компетентностей вихованців:

–пізнавальної – ознайомлення вихованців з історією, теорією, технікою й тактикою баскетболу, оздоровчим впливом гри на організм молодої людини;

–практичної – розвиток основних фізичних якостей вихованців (швидкості, витривалості, спритності, сили тощо);

–творчої – гармонійний розвиток вихованців, формування в них індивідуального стилю пізнавальної і творчої діяльності;

–соціальної – формування в дітей та учнівської молоді мотиваційних налаштувань до фізичного, розумового, духовного самовдосконалення, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (працелюбства, наполегливості, відповідальності, самоконтролю) тощо.