Відділ кадрів – це самостійний структурний підрозділ Центру, основними завданням якого є: задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення дотримання принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям згідно вимог чинного законодавства, прогнозування розвитку персоналу, документальне оформлення трудових відносин.

Основні задачі та функції відділу:

  • * Організація та систематичне удосконалення кадрового забезпечення.
  • * Приймання документів для укладення строкових трудових договорів та контрактів з педагогічними працівниками.
  • * Оформлення документів при укладенні трудових договорів з допоміжним персоналом.
  • * Організація роботи щодо обрання за конкурсом осіб на вакантні посади педагогічних працівників Центру.
  • * Розрахунок штатної чисельності викладацького складу.
  • * Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу кадрового забезпечення.

Завідувач відділу

АНДРІЄЦЬ Ксенія – Завідувач відділу, інспектор відділу кадрів