Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр

Закон України “Про доступ до публічної інформації”   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України “Про авторське право і суміжні права”  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Закон України “Про видавничу справу” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

Закон України  “Про інформацію” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Закон України “Про науково-технічну інформацію” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Закон України “Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2733-14

Закон України “Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/189/95-вр

Постанова “Про затвердження Положення про Національну юридичну бібліотеку” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/173-2000-п

Постанова “Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-п

Розпорядження “Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – XXI” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1579-2009-р

Розпорядження “Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/259-2003-р

Указ Президента України  “Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/471/98

Указ Президента України “Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної  і культурної спадщини” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/260/2009

Указ Президента України “Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/336/2013

Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99

Наказ Міністерства культури України “Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1075-12

Наказ Міністерства культури і туризму України “Про затвердження форм звітності N 6-НК “Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України”, N 80-а-рвк “Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек” та Інструкцій щодо їх заповнення” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07

Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Положення про централізовану

бібліотечну систему”  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1034-01

Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0031-97

Наказ Міністерства культури і туризму України “Про затвердження Інструкції з обліку документів,

що знаходяться в бібліотечних фондах” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07

Наказ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ “Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0728-98

Наказ ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ “Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0787-01

Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0347-05

Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01