Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, Центру та йог працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Центру в судах.

У своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, в тому числі постановою КМУ від 26.11.2008 №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іншими нормативно-правовими актами.

ТРАЙДУК Андрій – Юрисконсульт