https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2022/08/01/Operat.z.obr.inform.ta.prohr.zabezp.666-26.07.2022.pdf

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення.

Тип професії: “людина – техніка”

Коротка історія професії

Перша “рахункова машина” – абак – була схожа на рахівницю. Рахівниці та аналогічні їм пристрої були досить ефективними для вирішення простих арифметичних задач. Але з розвитком цивілізації задачі ускладнювалися. Вже неможливо стало фізично виражати великі числа і маніпулювати ними за допомогою примітивних “рахункових машин”. Дії над числами ставали все більш громіздкими, а помилки – більш очевидними.

У XVI ст. шотландський математик Джон Непер суттєво спростив операції з великими числами. У XVII ст. французький філософ і математик Блез Паскаль винайшов перший механічний калькулятор. Цей момент був суттєвим: вперше математики змогли проводити обчислення автоматично.

У 30-х роках XIX ст. британський винахідник Чарльз Беббідж розвинув цю ідею і випередив свій час: винайшов перший програмний калькулятор. Поява на початку 30-х років XX ст. електромеханічних пристроїв (телефонного реле) сприяла виникненню електромеханічних калькуляторів.

У 1936 р. 24-х річний математик Кембриджського університету Алан Тьюринг аргументовано доказав можливості створення універсальної програмно-обчислювальної машини. Виникла перша концепція штучного інтелекту, яку прирівнюють до відкриття Дарвіна або Ейнштейна. Праці Тьюриига відіграли вирішальну роль у створенні комп’ютера, але, на жаль, вони довго залишалися невідомими. Причина у тому, що машина Тьюринга була створена для Британської розвідки під час Другої світової війни (у 1942 р.), і до 1975 р. всі ці відомості були засекречені. У США в 1942 р. були виділені кошти на створення електронного комп’ютера. Але відсутність досвідчених спеціалістів спричинила таємне прибуття в 1946 р. А.Тьюринга у США, де і була запущена машина “ЕНІАК”. Вона мала 18000 вакуумних ламп, але працездатність була дуже обмеженою (в середньому кожні наступні 7 хвилин одна з ламп виходила з ладу).
Тому вважають, що перший у світі електронний комп’ютер з’явився у 1946 р. у США, хоча фактично він був винайдений раніше групою Тьюринга у 50-ти милях від Лондона.

Перша ЕОМ в нашій країні була створена під керівництвом С.А.Лєбєдєва у 50-тих роках XX ст. в Києві.
Характерною рисою сучасного етапу науково-технічного розвитку є комп’ютеризація найрізноманітніших сфер людської діяльності. Ми стали свідками інформаційного “вибуху”, коли людський мозок вже не міг впоратися з потоком інформації. І дуже важливу роль почали відігравати комп’ютери, саме на них були перекладені деякі функції людського мозку щодо збереження і опрацювання значної частини інформації. Комп’ютер володіє практично невичерпаними можливостями зберігати інформацію, дозволяючи швидко знаходити її в пам’яті. Цей аспект використання комп’ютера називають інформаційним пошуком.

Поява системи обробки текстів привела до винаходу електронних журналів. Комп’ютер можна безпосередньо використовувати як “виробничу силу”. Наприклад, на виробництві автоматично здійснюється чимало технологічних процесів. Вони складаються з певних операцій, і роль людини зводиться до того, щоб проконтролювати технологічну вірність та послідовність їх виконання. Цю функцію можна і потрібно передати машині, запрограмувати в ній контроль технологічного процесу. І вже сьогодні в різних сферах виробництва успішно використовують відповідні автоматизовані системи управління технологічними процесами.

Медичні протипоказання

Кожна професія висуває певні вимоги до фізіологічних особливостей організму людини. Оператором з ОІ та ПЗ може працювати практично будь-яка здорова людина. Проте, для даної роботи теж існує ряд протипоказань.

Протипоказання з боку органів зору:

 • гострота зору з корекцією не нижча ніж 0,5 на одному оці і 0,2 – на другому;
 • рефракція: міопія вище 6,0 Д, гіперметропія вище 4,0 Д, астигматизм (будь якого виду) вище 3,0 Д;
 • відсутності бінокулярного зору;
 • лагофтальм;
 • хронічні захворювання переднього відрізку очей;
 • захворювання зорового нерва і сітки;
 • глаукома.

Загальні (соматичні) протипоказання:

 • вроджені аномалії органів з вираженою недостатністю їхніх функцій;
 • органічні захворювання центральної нервової системи з вираженими порушеннями функцій;
 • хронічні форми психічних захворювань і психогенні стани, при яких хворі підлягають обов’язковому динамічному нагляду у психоневрологічних диспансерах, епілепсія з пароксизмальними порушеннями. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до відповідних робіт вирішуються комісією психоневрологічної установи індивідуально;
 • ендокринні захворювання з вираженими порушеннями функцій ендокринних залоз;
 • злоякісні пухлини (після лікування питання про придатність до роботи може вирішувати індивідуально за умови, якщо немає абсолютних протипоказань);
 • всі захворювання систем крові та органів кровотворення будь-яких стадій;
 • гіпертонічна хвороба III стадії;
 • хронічні захворювання легенів з вираженою недостатністю серця і легенів;
 • тяжкий ступінь бронхіальної астми з вираженими функціональними порушеннями дихання і кровообігу;
 • активні форми туберкульозу будь-якої локалізації;
 • виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки з хронічним рецидивуючим перебігом;
 • хронічна форма хвороб нервової системи;
 • хронічні захворювання нирок з проявами ниркової недостатності;
 • вертебро-неврологічні захворювання (радикулярні синдроми шийного та  попереково-крижового рівня);
 • колагенози;
 • вагітність і період лактації.

Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста:

 • підвищені вимоги до психофізіологічних та психологічних якостей, передусім до пізнавальної, емоційно-вольової сфер і характеру людини
 • зорове сприйняття (спеціаліст повинен  добре розрізняти світлові сигнали різного кольору та їх інтенсивність)
 • високо-розвинена стійкість уваги, здатність до її концентрації
 • високі вимоги до розвитку довготривалої, короткочасної і оперативної пам’яті спеціаліста
 • розвинена продуктивна уява і абстрактно-логічне мислення
 • розвиток швидкості і точності рухів
 • висока відповідальність,
 • дисциплінованість 
 • працьовитість 
 • точність у роботі 
 • ретельний самоконтроль і вольова саморегуляція. 

Вимоги до професійної підготовки

 • знати основи трудового права;
 • знати основи галузевої економіки;
 • знати основи енергоефективності;
 • основи психології, етики та етикету.

Перспективи роботи:

Попит на висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій на ринку праці на даний час надзвичайно великий.
Випускник даної професії може працювати на підприємствах, об’єднаннях, установах різних форм власності, в банківських установах, у видавництвах, типографіях, редакціях, в офісах фірм, діяльність яких:

 • супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації у інформаційних мережах;
 • орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • основи безпеки праці, виробничої санітарії, правил експлуатації комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв;
 • будову і принципи дії, експлуатаційні особливості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання;
 • склад та інсталяційні особливості основних операційних систем;
 • особливості установки основних пакетів прикладних та інструментальних програм;
 • технології обробки інформації у відповідному програмному середовищі;
 • основи патентного та майнового права в галузі інформаційних технологій;
 • правила та методики побудови Веб-сайтів і Веб-додатків;
 • методики пошуку інформації в інформаційних мережах;
 • протоколи створення та побудови інформаційних мереж;
 • технічні вимоги до носіїв інформації та витратних матеріалів;
 • основи діловодства;
 • правила та методики тестування комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання та засобів зв’язку;
 • основи іноземної мови професійного спрямування.

Споріднені професії:

 • оператор комп’ютерного набору
 • системний адміністратор
 • програміст
 • веб-дизайнер

Заробітна плата оператора з обробки інформації та програмного забезпечення визначається обсягом виконаної роботи, розмір заробітної плати кваліфікованого робітника складає приблизно від 15  до  70 тисяч гривень.