СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

٧ Керівництво

٧ Педагогічна рада

٧ Методична рада

٧ Методичні комісії

٧ Центр профкар’єри

٧ НПЦ (Декор Ельф)

٧ Батьківська рада

٧ Громадські організації

٧ Профспілковий комітет

٧ Молодіжна рада