Главная
02 05Робота кипить, маємо ще поповнення для практичної частини у реалізації проєкту "Енергоефективний освітній заклад.
Термомодернізація закладів ПТО в рамках розроблених курсів з енергоефективності" - 2 травня 2023 року приїхали риштування для подальшого використання при виконанні будівельних робіт на висоті.
Дякуємо всім нашим партнерам за ці риштування!!!
 

СПОРТИВНА РОБОТА