Главная Наша бібліотека Мотиви звертання до послуг бібліотеки.
-   Ставлення до читача, як до центральної фігури у бібліотеці;
-   Відношення до технічних засобів, як до можливості оновлення, розширення та удосконалення бібліотечного обслуговування;
-   Кваліфіковане виконання можливостей інформатизації.
Необхідно також підкреслити особливості сучасної системи освіти, яка передбачає безпосереднє включення бібліотеки в навчальний процес.
Освіта в сучасних умовах стає фактором становлення особистості, процесу її саморозкриття, джерелом культури кожної людини. Основа бібліотеки – це гарна книга для дитини, яка була б зрозумілою, відповідала рівню розвитку учня. Дитина повинна бути не тільки доброю, але й відчувати потребу допомагати іншим. Не можна уявити бібліотеку навчального закладу без педагогічної книги. Читач повинен бути у центрі уваги бібліотекаря, який вивчає його, веде спостереження за ним, досліджує ступінь впливу бібліотеки на читача в процесі застосування бібліотечно-педагогічних методів виховання. Потрібен також аналіз книговидачі за галузями знань і дуже шкода, коли не можна задовольнити запит читача через відсутність у фонді необхідної інформації. Тільки при дуже гарному викладанні, що викликає зацікавлення у дітей, може виникнути бажання отримати більше інформації з тієї чи іншої теми. Дуже важливе значення має також безперервна освіта вчителя, процес навчання, який будується на отриманих знання.
 
       Бібліотекар повинен мати такі риси:
щирість;
-  відкритість для діалогу;
-  вміння працювати творчо.
 
Бібліотекар повинен забезпечувати не тільки інформаційно-документальні функції, але й послуги людини, відкритої для спілкування, яка викликає у читачів бажання ще раз і ще раз прийти до бібліотеки.
Важливо навчитися по-новому дивитися на бібліотеку з точки зору її призначення: бібліотека це архів, бібліотека – інформаційний центр, бібліотека – це варіант клубу, з врахуванням індивідуальних та групових інтересів, бібліотека – центр позаурочного виховання.
В наш час бібліотека – це інститут демократичного суспільства формі міжекономічних зв’язки.
      Сучасні бібліотеки зведено до трьох варіантів:
- традиційні (бібліотека, як складений інститут, завдяки інформації);
- модернізовані (інформаційні центри);
- віртуальні (нові завдання, ресурси, можливості).
Сучасні бібліотеки використовують усі переваги сучасного етапу інформатизації. Якість функціонування залежить від загальноекономічного стану суспільства, культурно-цивілізованого рівня населення, професіоналізму бібліотекарів.
Навчити читати, допомогти вибрати дорогу в житті кожній людині, кожному новому поколінню – загальні завдання освіти, культури, школи, бібліотеки. Реалізація цих планів – ось весь зміст бібліотечної діяльності. 
 

СПОРТИВНА РОБОТА