Главная Школа молодого викладача Анкета молодого вчителя
Анкета для молодого вчителя

1. Чому ви обрали професію викладача (підкреслити, дописати):
а) подобається робота з дітьми;
б) підходить режим і характер роботи вчителя;
в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;
г) під впливом бажання добути вищу освіту;
д) під впливом інших чинників (яких!).
2. Чи хотіли б ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити):
а) так; б) ні; в) не знаю.
3. Чи подобається вам ваша робота (підкреслити):
а) так; б) байдуже; в) ні.
4. Що подобається вам найбільше (підкреслити):
а) проведення уроків; б) позакласна робота з предмета;
в) позакласна виховна робота; г) робота з батьками;
д) методична робота; е) робота із самоосвіти;
є) громадська діяльність.
5. Чи обрали б ви, знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний вуз (підкреслити):
а) так; б) не знаю; в) ні.
6. Що викликає найбільше труднощів у вашій роботі (підкреслити):
а) підготовка до уроків;
б) організація навчального процесу;
в) спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією:
г) підготовка до виховної роботи; д) проведення виховних заходів;
е) організація свого часу і праці (питання НОПП); є) ведення шкільної документації;
ж) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;
з) інше (що саме?).
7. Як ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити)'.
а) фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
б) з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
в) з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
г) з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
д) із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;
е) з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений.
 

СПОРТИВНА РОБОТА