Главная Відкритий доступ Внутрішня інформація

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ:

1. Статут, колективний договір.

2. Ліцензія Міністерства освіти та науки України.

3. Свідоцтво про атестацію 

4. Структура управління навчальним закладом.

5. Кадровий склад.

6. Якісний склад педагогічних працівників.

7. Наявність вакансій.

8. Фактична кількість осіб, які навчаються.

9. Мова, якою навчаються.

10. Матеріально-технічне забеспечення.

11. Наявність гуртожитків і вільних місць у них.

    - гуртожиток №1

    - гуртожиток №2

12. Результати моніторингу якості освіти:

     - Рейтинг.

     - Моніторинги навчальних досягнень:

        ~ Загальноосвітня підготовка

          ~ Загальнопрофесійна підготовка

13. Звіт директора:

      - 2014-2019 н.р. (презентація)

      - 2020/2021 н.р. 

      - 2018/2021 н.р.

      - 01.07.2022/01.07.2023 р.

 14. Правила приойму.

      - наказ про організацію роботи приймальної комісії 2022;

      - положення про організацію роботи приймальної комісії;

      - плановані обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;

       - обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій вступників за медичними показаннями;

      - протокол об`єднане засідання голів методичних комісій;

      - наказ про склад апеляційної комісії на 2022 рік;

      - термін підготовки кваліфікованих робітників за регіональним замовленням

15. Навчально-методичне забезпечення.

16. Інформаційне забезпечення.

17. Забезпечення приміщеннями навчального призначення.

18. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків.

19. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками.

20. Робочі навчальні плани.

21. Освітні програми:

      - Загальноосвітня підготовка;

      - Професійна підготовка.

22. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти (Статут п.6).

      - Що таке булінг?

      - Поради.

23. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

24. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідність осіб, причетних до булінгу (цькування).

25. Протокол вибору переліку проектів підручників.

26. Систематизація заходів, в яких ДПТНЗ «ДРЦПТО» приймав участь: 

- І семестр 2018/2019 н.р.

- ІІ семестр 2018/2019 н.р. 


- І семестр 2019/2020 н.р.

- ІІ семестр 2019/2020 н.р


- І семестр 2020/2021 н.р.

- ІI семестр 2020/2021 н.р. 


- І семестр 2021/2022 н.р.

- ІI семестр 2021/2022 н.р.


27. Безпека на воді.

28. Алгоритм дій у разі нещасного випадку або травмування учасників освітнього процесу.

29. Архівний довідник ДПТНЗ "ДРЦПТО"

30. Інформація про доступність будівель та споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

31. Єдині вимоги для здобувачів освіти Центру.

 

СПОРТИВНА РОБОТА