Главная Наша бібліотека Нормативно-правові документи

Нормативно-правові документи

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр

Закон України "Про доступ до публічної інформації"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України "Про авторське право і суміжні права"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Закон України "Про видавничу справу" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

Закон України  "Про інформацію" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Закон України "Про науково-технічну інформацію" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Закон України "Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2733-14

Read more...

 

СПОРТИВНА РОБОТА