Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напіватоматичних машинах IMG 1400
(будівельна галузь)

Загальна характеристика професії:
  • - електрогазозварник з'єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату;
  • - збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їх транспортування в межах робочого місця;
  • - налагоджує зварювальне обладнання, встановлює необхідний режим зварювання;
  • - здійснює зоровий контроль швів;
  • - попереджає виникнення напруг і деформацій у вироб. 

  • Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста:

-хороший зір; 

-спритність,

-швидкістю координування рухів,

-психологічної та фізичної витривалістю, емоційною стійкістю;

-бути зібраним і уважним;

-вестибулярний апарат повинен бути пристосований до роботи на висоті.

Вимоги до професійної підготовки:

Повинен знати:

-будову електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові), баласні реостати, зварювальні перетворювачі та їх призначення:

-будову газозварювальної апаратури: пальники, ацетиленові генератори, запобіжні затвори, газові балони (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них; редуктори для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ);

-будову зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2; для механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під шаром флюсу;

-будову зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і під шаром флюсу.

-принцип дії електрозварювальних автоматів і напівавтоматів, які застосовує;

-основні відомості про джерела живлення, які застосовує;

-види зварних з'єднань і швів; типи обробок і позначень зварних швів на кресленнях;

-правила підготовки металу до зварювання;

-основні властивості електродного дроту, флюсу, захисного газу та металів і сплавів, що зварює;

-призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;

-причини виникнення деформації металів під час зварювання і способи її запобігання.

Медичні протипоказання: