7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.  https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2023/04/24/Slyusar.z.remontu.kolisnykh.transportnykh.zasobiv-469-24.04.2023.pdf 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – це робітник, що виконує ремонт і технічне обслуговування автомобільного транспорту, а також здійснює контроль над технічним станом автомобілів з допомогою діагностичного обладнання та приладів.

Тип професії: «людина – техніка».

Коротка історія професії

Зародилася професія в далекому 18 столітті з появою перших транспортних засобів, що мали можливість пересуватися самостійно. Подібні механізми часто виходили з ладу і виникала необхідність в людях, які знають особливості їх налаштування, які вміють усувати неполадки.

Назва професії походить від давньогрецького αὐτός (сам) і μηχανικός (умілий). Це прямо вказує на те, що мова йде про умільця, який розбирається в самохідних машинах. Більш масовий розвиток професія отримала в 30-х роках двадцятого століття. В цей період часу починається стрімке зростання автомобілів, відповідно, збільшується попит. Пов’язано це не тільки з появою потреби в транспорті, а скоріше з винаходом першого конвеєра від Генрі Форда. Це дало початок масового виробництва автомобілів.

Професія стрімко розвивалася. Ускладнення конструкції автомобілів в 50-х роках дало поштовх до появи професії більш вузької спеціалізації – слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Це фахівець широкого профілю, який досконало повинен знатися на технічному влаштуванні будь-якого механізму автомобільного транспорту.

Змінювалися не тільки технічні характеристики транспорту, але і його форма. Поступово форма автомобіля ставала більш лаконічною і стала свого роду скульптурною. У моделях 30-х років вона була складною, але в еру обтичних форм швидко змінювалася. На стику 30-40-х років форма узагальнюється і тягне за собою нові методи конструювання та критерії естетичної оцінки. На зміну форми великий вплив мають нова технологія виробництва і матеріали. У своєму розвитку легковий автомобіль пройшов складний шлях і зараз переживає новий період. На зміну автомобілю з бензиновим двигуном, безсумнівно, приходить більш зручний, гігієнічний і безпечний вид індивідуального транспорту, краще пристосований до умов життя великих міст (адже вже сьогодні у великих містах автомобіль рухається з середньою швидкістю, у багато разів меншою його можливої). Одним з таких нових видів транспорту став електромобіль, роботи по створенню і виробництву якого були викликані соціальним замовленням.

Медичні протипоказання

Робота НЕ рекомендована людям, які страждають на захворювання:

 • Серйозні захворювання органів дихання, серцево-судинної, гормональної систем та нирок;
 • Пошкодження верхніх та нижніх кінцівок з помірними порушеннями рухового та опорно-статичних функцій;
 • Погіршення стану зору та слуху;
 • Хронічні гастрити;
 • Захворювання шкіри.

Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста:

 • фізична витривалість і сила;
 • хороший зір і окомір (лінійний і об’ємний), рухливість;
 • координованість і точність рухів кистей і пальців рук , тонка м’язова і слухова чутливість;
 • хороша образна і оперативна пам’ять;
 • технічний інтелект;
 • високий обсяг і розподіл уваги, а також спостережливість;
 • терпіння, дисциплінованість і відповідальність;
 • швидка реакція на аварійні сигнали.

Вимоги до професійної підготовки

Повинен знати:

 • фізична витривалість і сила;
 • Фізику, електротехніку, алгебру, геометрію, креслення (в рамках середньої школи);
 •  правила техніки безпеки;
 •  пристрій принципи роботи ремонтованого обладнання;
 •  силових установок, агрегатів і машин;
 •  властивості оброблюваних матеріалів;
 •  антикорозійних мастил і масел;
 •  способи відновлення зношених деталей;
 •  технічні умови на випробування ,
 •  регулювання і  приймання вузлів;
 •  механізмів і обладнання після ремонту;
 •  допуски, посадки і класи точності;
 •  пристрій і способи застосування спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних інструментів;
 •  уміння виконувати роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів.

 Перспективи роботи

Популярність і престижність цієї професії в Україні в останній період значно зросла. Це сучасна і прогресивна професія, що користується, великим попитом на ринку праці. Адже автомобільний парк у нашій країні змінюється на очах. Випускаються нові моделі автомобілів, для їхнього ремонту й обслуговування, потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому потреба у фахівцях з ремонту та обслуговування колісних засобів постійно зростає і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися в автотранспортних і авторемонтних організаціях, на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів, у транспортних цехах організацій різних видів економічної діяльності, навіть відкрити власну справу.

У майбутньому в професії відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес в цілому буде автоматизований. Тому потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати

 • будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; 
 • схеми складання автомобілів; 
 • електричні та монтажні схеми автомобілів; 
 • технічні  умови  на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; 
 • методи виявлення  і способи усунення складних дефектів, виявлених  у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць  і приладів; 
 • правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; 
 • призначення і правила застосування складних випробувальних установок; 
 • будову, призначення  і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; 
 • періодичність та  обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових  одиниць і агрегатів автомобілів; 
 • систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості; 
 • правові та організаційні основи безпеки праці; 
 • основи безпеки праці в галузі; 
 • пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; 
 • надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; 
 • класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів; 
 • основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; 
 • основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; 
 • поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів.

Попит на ринку праці

Люди з цією спеціальністю працюють на автотранспортних підприємствах та станціях технічного обслуговування. Це – сучасна професія, що має великий попит на ринку праці. Адже щороку випускаються нові моделі автомобілів і для їхнього ремонту й обслуговування, потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому потреба у слюсарях з ремонту та обслуговування колісних засобів постійно зростає.

Споріднені професії: 

– Рихтувальник кузовів, 

– Автоелектрик,

– Шиномонтажник 

Заробітна плата слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів визначається обсягом виконаної роботи, розмір заробітної плати кваліфікованого робітника складає від 15000 до 40000 тисяч гривен.