“ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ — РАЗОМ!”

Робота учнів в гуртках є продовженням освітнього процесу. Працюючи в гуртках, учні закріплюють теоретичні знання, розвивають творчі здібності винахідництва та раціоналізації, привчаються до самостійної праці, розвивають інтерес до нової техніки і досягнень науки; займаються аматорською діяльністю, відродженням традицій народно-побутового мистецтва, залучаються до художньої творчості.

  Учнівські гуртки є добровільною організацією учнів, які виявили бажання опанувати навички та оволодіти певними видами практичної діяльності, набути професійних знань та навичок, продовжувати розвивати свої творчі здібності.

Мета:

Основними цілями роботи гуртків є: – сприяння в підвищенні рівня теоретичної та практичної підготовки учнів;

– формування в учнів інтересу й потреби до технічної та художньо-прикладної творчості;

– розвиток творчого мислення, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

Гуртки є позакласними формами організації навчання та створюються на базі кабінетів, майстерень, актових та спортивних залів училища та гуртожитку.

Завданнями гуртків є:

– популяризація видів спорту;

– поглиблення одержаних під час навчальних занять знань;

– розвиток інтересів і здібностей учнів;

– допомога учням в оволодінні методикою й навичками проведення самостійної роботи і подолання проблем;

 – профілактика шкідливих звичок;

– мотивація юного покоління до фізичного розвитку;

– формування ціннісних орієнтацій, морально-вольових і психологічних якостей учнівської молоді;

– організація змістовного  дозвілля юного покоління.

Графік роботи гуртків

СПОРТИВНИЙ ГУРТОК “ВОЛЕЙБОЛ

СПОРТИВНИЙ ГУРТОК “БАСКЕТБОЛ”

СПОРТИВНИЙ КЛУБ «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!»